Davčne blagajne

Zavezanec, ki mora opraviti postopek potrjevanja računov pri FURS je vsaka oseba (dobavitelj blaga ali izvajalec storitev), če so izpolnjeni vsi trije pogoji: mora voditi poslovne knjige in evidence ter mora izdati račun za dobavo blaga ali storitev in je plačilo z gotovino.

Pages