Zaradi potrebe in želje strank smo poleg računovodskih storitev in davčnega svetovanja vpeljali tudi celovito finančno in poslovno svetovanje ter tako strankam računovodskega servisa ponudili vse na enem mestu. Seveda nudimo storitve finančnega in poslovnega svetovanja tudi zunanjim strankam.

  1. Izdelava poslovnih načrtov.
  2. Finančno planiranje (kratkoročni in dolgoročni finančni načrti).
  3. Finančno analiziranje poslovanja (finančna slika o poslovanju lastnega podjetja ali finančna ocena poslovnih partnerjev).
  4. Ocenjevanje investicijskih projektov.
  5. Izbira ustrezne banke, kontakt z bankami, pogajanje o kreditih in obrestnih merah, priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil.
  6. Priprava finančne dokumentacije za namene pridobivanja sredstev na razpisih, priprava drugih poslovno-finančnih listin.
  7. Izdelava finančnega načrta podjetja, finančnih konstrukcij in predračunov za projekte.
  8. Svetovanje o naložbah in finančnih odločitvah, svetovanje pri vlaganju prostih sredstev na domače in tuje finančne trge ter pri vlaganju v nepremičnine.
  9. Priprava kompenzacij, asignacij.
  10. Drugo finančno in poslovno svetovanje