Brezplačno dajanje blaga in oglaševanje

Brezplačno dajanje blaga ni obdavčeno v primeru:

  • brezplačno dajanje poslovnih vzorcev v razumnih količinah kupcem in bodočim kupcem, če jih ti ne prodajajo oz. so v taki obliki, da jih ni mogoče prodajati,
  • dajanje daril manjših vrednosti v okviru opravljanja dejavnosti davčnega zavezanca, če se dajejo le občasno in če se ne dajejo istim osebam.

Darila manjših vrednosti so tista, katerih posamična vrednost ne preseže 20 EUR (vrednost brez DDV).  Davčni zavezanec pa lahko brezplačno daje blago za oglaševanje, reprezentanco in druge zasebne namene.

Nikjer v davčnih predpisih ni določena vsebina oglaševanja, zato je odvisno od vsakega zavezanca za kakšen način promocije se odloči. Promocijsko blago so lahko poslovni vzorci in blago, ki ima uporabno vrednost za posameznika in na katerem je natisnjen logotip firme ali drug promocijski napis.

a) Poslovni vzorci

Poslovni vzorci so lahko nabavljeni ali lastni proizvodi in se lahko delijo na javnih mestih in prireditvah v obliki degustacij – pokušin, pri predstavitvah itd.

Zavezanec naj za dokazovanje upravičenosti uporabe poslovnih vzorcev brez obračunanega DDV z aktom opredeli razumne količine, in sicer glede na značilnosti poslovnih vzorcev, trženjske in prodajne načrte ter podobno. Voditi mora evidence:

  • o vrstah poslovnih vzorcev (o tistih, ki so oblikovani drugače kot za prodajo, o tistih z oznako, da niso namenjeni prodaji) ter
  • o tem, komu in ob kateri priložnosti so bili brezplačno dani (spremljanje razumnih količin).

b) Darila – uporabni predmeti z logotipom

Kot blago za oglaševanje se uporabljajo tudi uporabni predmeti z logotipom:

  • prehrambni izdelki (bonboniere, kava, vino…),
  • oblačila (kapice, majice…),
  • predmeti za splošno rabo (svinčniki, obeski za ključe, koledarji, dežniki…).

Če gre za javno prireditev, je to oglaševanje na javnem mestu in je potrebno v aktu določiti količine in vrste uporabnih predmetov z logotipom firme, ki se bodo razdeljevali.

Uporabni predmeti z logotipom so z vidika DDV darila in če njihova vrednost ne preseže 20 EUR, se DDV ne obračunava. Med darila manjše vrednosti, od katerih ni treba zaračunati DDV, se uvrščajo tudi prehrambeni izdelki in pijače, kadar se zavezanci z njimi obdarujejo.

Darila z reklamno vsebino (imajo logotip), ki se delijo kot propagandni material, na sejmih ali otvoritvah obiskovalcem, lahko štejemo kot strošek reklame in ne kot strošek reprezentance.

Deli s prijatelji