Avtomatična izmenjava podatkov o dohodkih v tujini

V letu 2015 bo tudi slovenska Finančna uprava (FURS) lažje prišla do podatkov o vaših dohodkih v tujini. Vedno več bo avtomatske izmenjave podatkov. Po mnenju FURS je avtomatična izmenjava med davčnimi organi pomembno orodje za doseganje pravilne odmere davkov v čezmejnih transakcijah in v boji proti davčnim goljufijam.

Več podatkov bodo dobili od držav EU pa od ZDA kot 52 držav podpisnic večstranskega sporazuma o standardu za avtomatično izmenjavo informacij o finančnih računih v davčnih zadevah. Podpisnice so države članice OECD, države članice G20, na njem pa so tudi Liechtenstein, pa Isle of Man, Gibraltar, Kajmanski otoki, Liechtenstein…. Slednji stopi sicer v veljavo v l. 2017.

Primer avtomatične izmenjave: Slovenija ima denimo z Avstrijo že sklenjen dvostranski sporazum o izmenjavi podatkov za davčne namene. A ta naši finančni upravi omogoča, da samo na podlagi suma o davčni utaji avstrijsko davkarijo zaprosi za posredovanje informacij o računih slovenskih rezidentov. Torej mora svojo prošnjo utemeljiti s konkretnim sumom. Mednarodni sporazum, ki ga je Slovenija skupaj s še 51 državami in jurisdikcijami podpisala, pa določa, da si bodo po novem države podpisnice takšne informacije izmenjevale samodejno, brez prošenj in poizvedovanj.

Katere nove informacije bodo davkarji dobili že v 2015

Furs pričakuje v letu 2015 porast informacij iz naslova avtomatične izmenjave informacij, kar naj bi posledično vplivalo tudi na povečanje davčnih učinkov iz naslova nadzora davčnih obračunov zavezancev za davek. V letu 2015 se bo pričela avtomatična izmenjava informacij na podlagi Direktive Sveta 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja, ki uvaja obvezno avtomatično izmenjavo informacij za nekatere kategorije dohodka in kapitala, in sicer o:

  • dohodkih iz zaposlitve,
  • produktih življenjskih zavarovanj, ki niso zajeti v drugih pravnih instrumentih EU o izmenjavi podatkov ali v drugih podobnih ukrepih,
  • lastništvu nepremičnin in iz njih izhajajočem dohodku.

Finančne institucije bodo morale podatke v zvezi s finančnimi računi prvič poročati davčnemu organu v letu 2015, in sicer informacije, ki se nanašajo na leto 2014.

Informacije o finančnih računih čez dve leti

Sicer pa se bo avtomatična izmenjava podatkov v prihodnjih letih širila. Kako si bodo države sporočale te podatke, še ni natančno določeno. Slovenija bo začela prvo izmenjavo informacij o finančnih računih leta 2017, tako kot številne druge članice Evropske unije. Takrat začne ta postopek tudi Liechtenstein, ki si zadnja leta prizadeva, da bi se otresel oznake davčna oaza, pa denimo Ciper. Sta si pa daljši čas prilagoditve izbojevali denimo Avstrija in Švica, izvajanje začneta leta 2018. Sicer pa gre za sporazum, nastal na pobudo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Prav je, da dohodke napoveste sami

Omenjena direktiva določa obveznost avtomatične izmenjave informacij o navedenih kategorijah dohodka in kapitala med pristojnimi organi in torej ne ureja obveznosti poročanja zavezancev za davek davčnemu organu. Zavezanci morajo namreč dohodke, dosežene v tujini, v skladu z nacionalno zakonodajo že zdaj sami napovedati davčnemu organu. Informacije, ki jih bo FURS pridobila v okviru avtomatične izmenjave informacij, se bodo uporabile v postopkih nadzora. Preverilo se bo, ali so bile za te dohodke oddane ustrezne napovedi.

Vir: Finance, 16.12.2014

 

Deli s prijatelji