Zmanjšanje davčne osnove

  • olajšave za investicije v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v vrednosti 30 odstotkov investiranega letnega zneska (pri gospodarskih družbah je olajšava omejena na 30.000 EUR);
  • olajšave za donacije – v višini 0,3 odstotka obdavčenih prihodkov, če so donacije dane za humanitarne, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene – ni jih mogoče prenašati v naslednja leta, če je davčna osnova premajhna;
  • olajšave za donacije – v višini 0,2 odstotka obdavčenih prihodkov, če so donacije izplačane za kulturne namene in prostovoljnim društvom, ki so ustanovljena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – če jih ni mogoče izkoristiti, ker davčna osnova ni zadostna, se lahko prenašajo v naslednjih pet davčnih let;
  • izplačila političnim strankam – izplačilo zmanjšuje davčno osnovo v vrednosti zneska, ki je enak trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega pri zavezancu.

Deli s prijatelji