Ukinjen ločen račun za dejavnost pri zasebnikih

Zakon o davčnem postopku je doslej določal, da mora imeti samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojna opravlja dejavnost, ločen transakcijski račun. Poleg tega je Ajpes zahteval, da mora biti transakcijski račun označen z oznako T, saj bi bil le tako javno dostopen v registru transakcijskih računov. Osebni računi so namreč sicer varovani kot osebni podatek, skrit transakcijski račun pa bi lahko vzbudil dvome poslovnih partnerjev.

Nov tretji odstavek 37. člena zakona o davčnem postopku samostojnemu podjetniku posamezniku in posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost, ne določa več obveznosti ločenega transakcijskega računa.

Pred odločitvijo za  ukinitev poslovnega računa razmislite o naslednjem:

  • izpisek transakcijskega računa je poslovna listina in mora biti dostavljena v knjiženje,
  • zmešnjava plačil podjetja in gospodinjstva (lahko preprečite npr. tako, da plačilo položnic za gospodinjstvo prestavite ne osebni račun drugega člana družine),
  • ko ukinete poslovni račun, zahtevajte da banka, da vašemu obstoječemu ali novemu osebnemu računu da oznako T (bo javno objavljen, če javne objave ne želite naj ima oznako A, več na http://www.ajpes.si/novice.asp?id=178),
  • z objavo transakcijskega računa se izognete nezaupanju poslovnih partnerjev in se izognete na težave pri pridobivanju subvencij,
  • če imate neplačane izdane račune, morate o tem obvestiti vašega naročnika (lahko tudi počakate z zaprtjem tako dolgo, da se vam izdani računi pred zaprtjem poplačajo)
  • o zaprtju transakcijskega računa FURS ni potrebno obveščati,
  • strošek prihranka zaradi ukinitve znaša okrog 150 EUR na leto,
  • ukinitev je najprimernejša zlasti za zasebnike, ki so obdavčeni po normiranih odhodkih in imajo manj naročnikov

Še vedno velja, da je potrebno FURS prijaviti odprte transakcijske račune v tujini – po ZDavP-2 so predpisane visoke globe tudi za neprijavo (več na http://www.fu.gov.si/arhiv_durs/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/12727/5836/index.html).

Deli s prijatelji