Ukinjen ločen račun za dejavnost pri zasebnikih

Zakon o davčnem postopku je doslej določal, da mora imeti samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojna opravlja dejavnost, ločen transakcijski račun. Poleg tega je Ajpes zahteval, da mora biti transakcijski račun označen z oznako T, saj bi bil le tako javno dostopen v registru transakcijskih računov. Osebni računi so namreč sicer varovani kot osebni podatek, skrit transakcijski račun pa bi lahko vzbudil dvome poslovnih partnerjev.

Nov tretji odstavek 37. člena zakona o davčnem postopku samostojnemu podjetniku posamezniku in posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost, ne določa več obveznosti ločenega transakcijskega računa.

Pred odločitvijo za  ukinitev poslovnega računa razmislite o naslednjem:

  • izpisek transakcijskega računa je poslovna listina in mora biti dostavljena v knjiženje,
  • zmešnjava plačil podjetja in gospodinjstva (lahko preprečite npr. tako, da plačilo položnic za gospodinjstvo prestavite ne osebni račun drugega člana družine),
  • ko ukinete poslovni račun, zahtevajte da banka, da vašemu obstoječemu ali novemu osebnemu računu da oznako T (bo javno objavljen, če javne objave ne želite naj ima oznako A, več na http://www.ajpes.si/novice.asp?id=178),
  • z objavo transakcijskega računa se izognete nezaupanju poslovnih partnerjev in se izognete na težave pri pridobivanju subvencij,
  • če imate neplačane izdane račune, morate o tem obvestiti vašega naročnika (lahko tudi počakate z zaprtjem tako dolgo, da se vam izdani računi pred zaprtjem poplačajo)
  • o zaprtju transakcijskega računa FURS ni potrebno obveščati,
  • strošek prihranka zaradi ukinitve znaša okrog 150 EUR na leto,
  • ukinitev je najprimernejša zlasti za zasebnike, ki so obdavčeni po normiranih odhodkih in imajo manj naročnikov

Še vedno velja, da je potrebno FURS prijaviti odprte transakcijske račune v tujini – po ZDavP-2 so predpisane visoke globe tudi za neprijavo (več na http://www.fu.gov.si/arhiv_durs/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/12727/5836/index.html).

 

1. 7. 2018 se je pričelo uporabljati 11. poglavje Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, ki v 192. členu ZPlaSSIED določa, da morajo imetniki transakcijskega računa, ki so fizične osebe, ponudnikom plačilnih storitev, ki vodijo transakcijske račune, za namene javnega in brezplačnega dostopa do podatkov v Registru transakcijskih računov (RTR) zagotoviti podatek, da se transakcijski račun uporablja tudi za opravljanje dejavnosti, in sicer preden začnejo transakcijske račune uporabljati za opravljanje dejavnosti.

Tudi fizične osebe, ki transakcijski račun že uporabljajo za opravljanje dejavnosti, so morale do 1. 7. 2018 to sporočiti ponudnikom plačilnih storitev, ki vodijo njihove račune.

Vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in pri svojem poslovanju svoj osebni račun uporabljajo za opravljanje dejavnosti, so morale tako najkasneje do 1. 7. 2018 svojo banko o tem obvestiti, saj je sicer predpisana globa za prekršek med 500 in 5.000 evri. Novoustanovljeni zasebniki in samostojni podjetniki to svoji banki sporočijo pred prvo uporabo osebnega bančnega računa za namene dejavnosti.

Med fizične osebe, ki morajo svoje ponudnike plačilnih storitev obvestiti o uporabi svojega osebnega bančnega za opravljanje dejavnosti, spadajo samostojni podjetniki, samostojni podjetniki normirci, zasebniki (zdravniki, zobozdravniki, lekarnarji, ..), samostojni kulturno delavci, športniki.

 

Deli s prijatelji