Sofinanciranje kadrovskih štipendij

Vsi delodajalci,  ki podeljujejo kadrovske štipendije lahko koristijo možnost njihovega sofinanciranja.

Kadrovsko štipendijo se lahko sofinancira neposredno (delodajalec se mora prijaviti na razpis Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije)  ali posredno (delodajalec se mora prijaviti na razpis regionalne razvojne agencije, ki je nosilka štipendijske sheme).

Za Podravje bo izvajala razpis Mariborska razvojna agencija. Razpis za šolsko leto 2014/2015 je še v pripravi.

Na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije  je  bil v oktobru objavljen razpis Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem. Več informacij v zvezi s prijavo na razpis najdete na naslednji povezavi:  http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/razpis/n/sofinanciranje-kadrovsk...

Deli s prijatelji