Ključne novosti Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A)

Novela Zakona o urejanju trga dela med drugim prinaša:

  • možnost pridobitve pravice do denarnega nadomestila v trajanju 2 mesecev tudi za brezposelne osebe, mlajše od 30 let, ki so bile zaposlene vsaj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih;
  • možnost začasnega in občasnega dela za upokojence;
  • možnost prijave delavca v evidenco iskalcev zaposlitve v času odpovednega roka in
  • podaljšanje obdobje trajanja pravice do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do upokojitve iz enega na dve leti za starejše prejemnike denarnega nadomestila
  • ukinitev obveznosti prijave prostega delovnega mesta Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ki v sedanji obliki delodajalcem predstavlja nepotrebno administrativno breme in zamegljuje sliko dejansko razpoložljivih delovnih mest.

Med drugimi spremembami so tudi:

  • spremembe pri pravici do preostalega dela neizkoriščene pravice do denarnega nadomestila, s katerimi se bo preprečilo veriženje pravice in izkoriščanje denarnih nadomestil;
  • izboljšave postopka vpisa v register zunanjih izvajalcev aktivnosti APZ in možnost vpisa v register ter izvajanja ukrepov na trgu dela tudi za sindikalne in delodajalske organizacije;
  • poenostavitev postopka pridobivanja podatkov za odmero denarnega nadomestila;
  • določitev možnosti sprejema lastnih programov javnih del tudi za občine ob pogoju 100-odstotnega financiranja;
  • oprostitev plačila prispevkov za zavarovanje za primer brezposelnosti za 2 leti za delodajalce, ki zaposlijo delavca za nedoločen čas in določitev 5-kratnika višine teh prispevkov za zaposlitev delavca za določen čas.

Podrobnejša predstavitev sprememb

Ključne spremembe ZUTD-A.

Vir: MDDSZ

Deli s prijatelji