Sprememba roka za plačilo predhodne akontacije DDPO in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Z zadnjo spremembo Zakona o davčnem postopku se poenoti rok za plačilo predhodne akontacije dohodnine in obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost – tj. na najpozneje 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

Enako se prestavi tudi rok za plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb, in sicer na najpozneje 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

Novica: https://www.gov.si/novice/2023-02-01-podjetniki-pozor-po-novem-je-rok-za...

 

Deli s prijatelji