Rok za izplačilo regresa za leto 2023 se približuje

Regres za letni dopust 2023 mora biti delavcem izplačan najkasneje do 1. julija.

V primeru nelikvidnosti podjetja se lahko s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določi kasnejši rok za izplačilo, vendar je zadnji rok za izplačilo regresa 1. november 2023.

V skladu s ZDR-1 mora biti regres za letni dopust izplačan najmanj v višini minimalne plače v RS oz. v višini, ki ga določa kolektivna pogodba, ki velja za delodajalca.

Minimalna plača v letu 2023 znaša 1.203,36 EUR, medtem ko maksimalni neobdavčeni znesek za regres trenutno znaša 2.132,58 EUR.

Maksimalni znesek regresa za letni dopust se določa skladno s povprečno bruto plačo v Republiki Sloveniji izpred dveh mesecev, v tem primeru se upošteva povprečna bruto plača za mesec februar (2023).

V mesecu juniju bo znana že povprečna bruto plača za mesec marec (2023) in bo maksimalni neobdavčeni znesek regresa spremenjen.

Regres lahko delodajalec delavcem sicer izplača tudi v več delih, a pod pogojem, da so vsi deli izplačani do navedenih rokov za izplačilo regresa.

 

Deli s prijatelji