Povračila za prevoz, kilometrino, prehrano - neobdavčeni zneski po uredbi

V Uradnem listu RS št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022 je bila objavljena sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja - uredba, skladno s katero od 1. 7. 2022 dalje neobdavčeno povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znaša 0,21 EUR/km (prej 0,18 EUR/km), povračilo stroškov prevoza na službeni poti z lastnim vozilom - kilometrina pa 0,43 EUR/km (prej 0,37 EUR/km).

Hkrati pa je bila v Uradnem listu RS št. 113/2022 z dne 30.8.2022 ponovno objavljena sprememba uredbe, ki se nanaša na višino prehrane.

Od 1.9.2022 - torej za plače september -  bodo povračila za prehrano neobdavčena do 7,96 EUR/dan. Gre za 30-odstotno zvišanje zneska za povračila za prehrano, ki so ga nazadnje uskladili leta 2008.

V kolikor zaposleni dela deset ur ali več, pa se višina povračila za prehrano, do katere se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov za prehrano med delom, zvišuje z 0,76 evra na 0,99 EUR na vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu.

 

 

 

 

Deli s prijatelji