Kako najbolj optimalno donirati?

1. Olajšava za podjetje, ki donira

Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za različne namene, in sicer le za izplačila prejemnikom, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje določenih dejavnosti (tudi humanitarne in splošno koristne namene, kar so tudi prostovoljna gasilska društva, op. a.) kot nepridobitnih dejavnosti, do 1 % od obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, največ pa do višine davčne osnove davčnega obdobja.

Zavezanec lahko uveljavlja, poleg omenjenega zmanjšanja davčne osnove, dodatno zmanjšanje davčne osnove do zneska, ki ustreza 0,2 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, za znesek izplačil v denarju in v naravi tudi za izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Podjetje lahko olajšavo uveljavlja še v naslednjih treh davčnih obdobjih.

Če podjetje donira komu drugemu, denimo neposredno fizični osebi, omenjeno ni davčna olajšava in ni davčno priznan odhodek. Je pa lahko davčno priznan odhodek v primeru, ko podjetje znesek donira svojemu zaposlenemu kot solidarnostno pomoč. Do 2.000 EUR doniranega zneska posamezniku je tudi oproščenega dohodnine.

Če bi podjetje doniralo osebi, ki ni zaposlena v tem podjetju, omenjeno ne bi bilo davčno priznan odhodek.

 

2. Donacija prek humanitarne organizacije

Ko podjetje donira humanitarni organizaciji, ta pa naprej fizični osebi, ki so jo prizadele poplave, je znesek ne glede na višino za prejemnika oproščen vseh davkov, torej dohodnine.

A pozor: društvo mora biti ustrezno registrirano. Imeti mora torej status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, ali status invalidske organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju invalidskega varstva. V tem primeru je pomoč oproščena plačila dohodnine. Treba pa je paziti tudi, da se točno določi namen prejete pomoči, denimo za popravilo strehe. Sicer lahko prihodki vplivajo na višino socialnih transferjev.

Finančna uprava zato priporoča, da se vsa finančna pomoč zbira prek humanitarnih organizacij, ki bodo ta sredstva najlažje razdelila pomoči potrebnim.

 

3. Donacija prek druge organizacije, denimo gasilskega društva

Kako pa je obdavčeno darilo oziroma donacija fizične osebe društvu, če ta nima statusa humanitarne organizacije? Kaj se na primer zgodi, če fizična oseba donira prostovoljnemu gasilskemu društvu?

Donacija, ki jo prejme pravna oseba, ustanovljena za nepridobitni namen, ki tako tudi deluje, pomeni pri pravni osebi prihodek po računovodskih standardih. A se v skladu z 9. členom zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in 3. členom pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti donacija obravnava kot nepridobitni prihodek, ki se izvzame iz davčne osnove.

To pomeni, da dohodek za gasilsko društvo ni obdavčen. Je pa obdavčen za posameznika, ki mu gasilsko društvo donira. Najprej mora društvo od zneska plačati 25-odstotno akontacijo dohodnine, potem pa se posamezniku izplačilo tudi všteva v letno dohodninsko osnovo.

Kako se temu izogniti? Gasilsko društvo lahko donira znesek humanitarni organizaciji, ta pa potem posamezniku. Takšna donacija je neobdavčena.

 

4. Donacija neposredno podjetju

Če kot fizična oseba podarite denar neposredno prizadetemu podjetju ali podjetniku, je to za podjetje prihodek, ki viša davčno osnovo.

Če donira podjetje denar drugemu podjetju, ki je prizadeto, to za darovalca ni davčno priznan odhodek, za obdarjenca pa je prihodek, ki mu viša davčno osnovo.

Pravzaprav gre vsaka donacija podjetju, ne glede na to, od koga jo dobi, v prihodke, ki višajo davčno osnovo.

Povzeto po: https://www.finance.si/kaj-mora-vedeti-podjetje-ce-donira-ali-ce-prejme-...

Deli s prijatelji