Poročanje o uporabi osebnega bančnega računa v poslovne namene

1. 7. 2018 se je pričelo uporabljati 11. poglavje Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, ki v 192. členu ZPlaSSIED določa, da morajo imetniki transakcijskega računa, ki so fizične osebe, ponudnikom plačilnih storitev, ki vodijo transakcijske račune, za namene javnega in brezplačnega dostopa do podatkov v Registru transakcijskih računov (RTR) zagotoviti podatek, da se transakcijski račun uporablja tudi za opravljanje dejavnosti, in sicer preden začnejo transakcijske račune uporabljati za opravljanje dejavnosti.

Tudi fizične osebe, ki transakcijski račun že uporabljajo za opravljanje dejavnosti, so morale do 1. 7. 2018 to sporočiti ponudnikom plačilnih storitev, ki vodijo njihove račune.

Vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in pri svojem poslovanju svoj osebni račun uporabljajo za opravljanje dejavnosti, so morale tako najkasneje do 1. 7. 2018 svojo banko o tem obvestiti, saj je sicer predpisana globa za prekršek med 500 in 5.000 evri. Novoustanovljeni zasebniki in samostojni podjetniki to svoji banki sporočijo pred prvo uporabo osebnega bančnega računa za namene dejavnosti.

Med fizične osebe, ki morajo svoje ponudnike plačilnih storitev obvestiti o uporabi svojega osebnega bančnega računa  za opravljanje dejavnosti, spadajo samostojni podjetniki, samostojni podjetniki normirci, zasebniki (zdravniki, zobozdravniki, lekarnarji, ..), samostojni kulturno delavci, športniki.

Povezava na članek: https://www.legato.si/2016/02/ukinjen-locen-racun-za-dejavnost-pri-zaseb...

 

 

Deli s prijatelji