Ukrepi po PKP 9

  1. Boni

Vsak polnoletni državljan Republike Slovenije prejme bon v vrednosti 100 EUR za koriščenje storitev s področja gostinstva, turizma, športa in kulture, ki so v celoti izvedene in koriščene na ozemlju Republike Slovenije.

Mlajši od 18 let bodo prejeli bon za 50 EUR, ki ga prav tako lahko koristijo za prej navedene storitve.

  1. Sofinanciranje regresa

Pravico do sofinanciranja regresa lahko koristijo podjetja s področja gostinstva, turizma, športa in kulture. Navedene klasifikacije SKD dejavnosti upravičencev so zapisane v ZIUPGT.

Za prejem pomoči mora beležiti podjetje 20 % upad prihodkov glede na leto 2019 oziroma 2020. Če ni posloval v celotnem letu 2019, 2020 oziroma 2021, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2021 znižali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019, 2020 oziroma 2021. Če v letu 2019 in 2020 ni posloval, je do pomoči upravičen tudi tisti upravičenec, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2021 znižali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2021 do 31. maja 2021.

Višina pomoči za regres, znaša 1024,24 EUR na zaposlenega.

Izjavo bo lahko upravičenec predložil v obdobju od 1. 9. do 30. 9. 2021 preko portala eDavki.

Pomoč pa bo izplačana najkasneje 20. 10. 2021.

  1. Povračilo stroškov organizatorjem dogodkov

Ukrep pomoči v obliki delnega povračila stroškov organizacije srečanj in dogodkov, vključuje povračila v višini 80 % upravičenih stroškov zaradi odpovedi ali 60 % zaradi omejene izvedbe dogodkov. Za uveljavljanje pomoči, morajo skupni stroški dogodka znašati najmanj 10.000 eurov. Upravičenec pa mora za vsak dogodek posredovati ločeno vlogo na ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.

  1. Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas

Vlada podaljšuje ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas. Delodajalec, ki delavcu zagotavlja delo za vsaj polovični delovni čas, lahko zaradi povračila izplačanega nadomestila plače za preostali del delovnega časa do polnega delovnega časa, za katerega je delavcu odrejeno čakanje na delo v deležu od 5 do 20 ur tedensko, uveljavlja delno povračilo izplačanega nadomestila plače zaradi odreditve dela s skrajšanim delovnim časom

  1. Podaljševanje veljavnosti osebnih izkaznic

Osebne izkaznice, ki ji je potekel rok veljavnosti od 29. marca 2020 naprej, lahko državljan Republike Slovenije do 31. decembra 2021 uporablja kot javno listino za izkazovanje istovetnosti in državljanstva, če v tem času ni spremenil osebnega imena, stalnega prebivališča ali drugega osebnega podatka, ki je vpisan na osebni izkaznici.

 

Poleg teh so bili sprejeti tudi drugi ukrepi, ki se nanašajo na pomoč prizadetim področjem zaradi COVID krize: pomoč filmski in avdiovizualni industriji, oprostitev plačila vodnega povračila in plačila za vodno pravico za imetnike vodne pravice za posebno rabo vode za potrebe kopališč in pomoč upravljavcem žičniških naprav.

 

Več informacij na: https://www.fu.gov.si/drugo/pkp9_novice_ter_pogosta_vprasanja_in_odgovor...

 

Deli s prijatelji