Novost pri izplačilu poslovne uspešnosti po 1.1.2017 in spremeba od 1.1.2018 dalje

Spremembe zakona o dohodnini so prinesle novosti pri obdavčitvi izplačil dohodkov fizičnim osebam. Novosti veljajo za izplačila po 1.1.2017. Tako da dodatek za uspešnost velja, da če je izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati, da se do višine 70 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (cca 1.115 €) ne všteva v osnovo za obračun dohodnine, vse prispevke (iz in na) pa je potrebno plačati. Oprostitev dohodnine velja pod pogojem:

  • da je pravica do tega izplačila določena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni in imajo hkrati vsi delavci pri delodajalcu pravico do    izplačila dela plače za poslovno uspešnost, ali
  • da je pravica do tega izplačila določena v kolektivni pogodbi, v kateri so določena merila za pridobitev pravice do tega izplačila.

Če bo izplačilo dela plače za poslovno uspešnost izplačano v višjem znesku, se bo v delu, ki presega 70 % (velja za izplačila v letu 2017) zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, vštevalo v osnovo za dohodnino, prispevke za socialno varnost pa mora delodajalec spet obračunati od celotnega bruto zneska. Osnovo za dohodnino v primeru višjega izplačila znižuje samo del prispevkov, ki se nanaša na ta presežni del izplačanega dohodka.

Sprememba Zakona o dohodnini, ki je stopila v veljavo s 1.1.2018, predvideva oprostitev plačila dohodnine za del plače za poslovno uspešnost do višine 100 % povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji.

Deli s prijatelji