Oprostitev plačila prispevkov za PIZ po prvem vpisu v poslovni register po 1.7.

Vse samozaposlene osebe, ki bodo po 1.7.2013 prvič registrirale samostojno dejavnost in pred tem niso še nikoli opravljale samostojne dejavnosti na podlagi vpisa v katerikoli register samostojnih dejavnosti, bodo upravičene do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

V skladu z določbo 145. člena in 15. člena ZPIZ-2 bodo zavarovanci upravičeno do plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca.

Oprostitev bo v prvih 12. mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni ali kateri koli register znašala 50% prispevka za PIZ. V naslednjih 12. mesecih so isti zavarovanci upravičeni še do 30% prispevka za PIZ. Oprostitev se omenjenim zavezancem prizna za obdobje dveh let od prvega vpisa v katerikoli register.

Primer: če bo zavarovanec plačeval prispevke za socialno varnost samozaposlenih od minimalne osnove – 783,66€ pomeni, da bodo znašali prispevki 299,35€ mesečno. Prispevki zavarovanca in prispevki delodajalca za PIZ predstavljajo znotraj omenjenega zneska 190,82€.

Olajšava v prvih 12. mesecih poslovanja bo znašala 95,41€, kar pomeni, da bo morala samozaposlena oseba plačati le 203,94€ prispevkov za socialno varnost.

Olajšava v drugih 12. mesecih poslovanja, pri isti zavarovalni osnovi, pa bo znašala 57,25€, kar pomeni, da bo morala samozaposlena oseba plačati le 242,10€ prispevkov za socialno varnost.

Omenjena olajšava se lahko upošteva samo ob prvem vpisu v register in velja samo za zavezance, ki se zavarujejo na podlagi 15. člena ZPIZ-2 (samozaposlene osebe). Do omenjene olajšave niso upravičeni vsi ostali zavarovanci v skladu z zakonom (družbeniki, kmetje,…)

Kaj predstavlja pogoj prvi vpis? Na podlagi določbe 145. člena ZPIZ-2 to pomeni, da zavezanec ni bil nikoli prej vpisan v katerikoli register samostojnih dejavnosti. Npr. če je zavezanec že prej opravljal samostojno dejavnost na podlagi vpisa v razvid zasebnih športnih delavcev in je to dejavnost prenehal ter se bo po 1.7.2013 ponovno vpisal v register kot samozaposlena oseba npr. s.p. se to ne šteje za prvi vpis.

Vir: www.data.si

Deli s prijatelji