Legalno delo družinskih članov v družinskem podjetju

»Zakonec, otroci in starši lastnika oziroma solastnika družbe, ustanovitelja zavoda oziroma samostojnega podjetnika z največ 10 zaposlenimi v primerih izredno povečanega obsega dela pri naštetih delodajalcih opravljajo kratkotrajno delo – neke vrste pomoč, za katero ne prejemajo plačila. Vendar pa je treba opravljanje kratkotrajnega dela pred začetkom dela prijaviti pri krajevno pristojni upravni enoti. Prijava se lahko vloži osebno na pristojni upravni enoti, priporočeno po pošti ali po elektronski poti z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila prijavitelja,« ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve razlaga zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Taka pomoč je omejena na največ 40 ur na mesec.

Pozor, plačati je treba prispevek…

Delodajalec mora v skladu s 17. členom zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za osebo, ki bo opravljala kratkotrajno delo, plačati prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Pri vsakem delu nastanejo dodatna tveganja nastanka poškodb ali poklicnih bolezni, zato mora biti vložena posebna prijava (trenutno: obr. M1-2/B) in plačan prispevek. Prispevek trenutno znaša 4,55 evra na mesec.

… in voditi evidenco

Delodajalec mora voditi evidenco o osebi, ki opravlja kratkotrajno delo, podatke pa hraniti še leto dni po prenehanju opravljanja kratkotrajnega dela.

Vir: Finance

Deli s prijatelji