Klavzula o oprostitvi na izdanih računih

Davčnega zavezanca zanima, ali je treba na izdanih računih v zvezi z dobavami, oproščenimi plačila DDV, pisati člen ZDDV-1 ali člen Direktive, ki se nanaša na oprostitev, ali je dovolj, da se na računu navede le klavzulo »Oproščeno DDV«.

V nadaljevanju pojasnjujemo:

Pri izdaji računov za dobave, za katere velja oprostitev plačila DDV, je dovolj, da se na računu navede klavzulo »Oproščeno DDV«. Zaradi lažjega evidentiranja računov in večje razumljivosti pa se priporoča, da se poleg navedenega besedila navede tudi ustrezni člen ZDDV-1 ali Direktive Sveta 2006/112/ES.

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) v prvem odstavku 82. člena določa, katere podatke mora davčni zavezanec navesti na računu.

V primeru oprostitve DDV mora davčni zavezanec v skladu z 12. točko prvega odstavka 82. člena ZDDV-1 navesti veljavno določbo Direktive Sveta 2006/112/ES ali ustrezni člen tega zakona ali drugo sklicevanje, ki kaže na to, da je dobava blaga ali storitev oproščena DDV.

Iz navedenega izhaja, da je v primeru oprostitve DDV dovolj, da se na računu navede »Oproščeno DDV«. Priporočljivo pa je, da se zaradi večje razumljivosti in zaradi lažjega evidentiranja računov navede tudi ustrezni člen ZDDV-1 ali Direktive Sveta 2006/112/ES.

VIR: DURS

Deli s prijatelji