Študentsko delo bo dražje

Koncesijska dajatev po Zakonu o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) v letu 2012

Višino in delitev koncesijske dajatve po novem določa 130. člen ZUJF. Ta se z 12% poviša na 23%, dodatna koncesijska dajatev ostane nespremenjena.

Delodajalci bodo na neto zaslužek študentov ali dijakov dolžni plačati koncesijsko dajatev v višini 23% in dodatno koncesijsko dajatev v višini 2% ter davek na dodano vrednost (DDV) v višini 20% le na koncesijsko dajatev in dodatno koncesijsko dajatev.

Za delodajalce, davčne zavezance, ki odbijajo vstopni davek se torej strošek študentskega dela poviša za 9,649%, s 114% na 125%.

Izračun stroška študentskega dela:

100% nakazilo zaslužka dijaku oz. študentu

+ 23% koncesijska dajatev

+ 2% dodatna koncesijska dajatev

+ 5% DDV na koncesijsko dajatev (20% DDV od 25% koncesijske dajatve)

= 130% strošek delodajalca

Deli s prijatelji