Štipendije - obveznost poročanja do 31.decembra

Izplačevalci kadrovskih štipendij morate poročati o izplačilu kadrovskih štipendij.

Rok:  31.12.2022

Poročati morajo vsi, ki podeljujejo štipendije po drugih predpisih in ne po Zakonu o štipendiranju, med drugim torej:

  • delodajalci, ki podeljujejo kadrovske ali druge štipendije,
  • samostojni podjetniki,
  • javni in zasebni zavodi ter fundacije,
  • občine,
  • organi državne uprave
  • in drugi.

Zakon določa tudi globo za prekršek opustitve dolžnosti poročanja, in sicer se z globo:

  • od 300 do 600 EUR kaznuje subjekt, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in dodeljuje štipendije na podlagi drugih predpisov, 
  • od 150 do 300 EUR kaznuje tudi odgovorna oseba subjekta prejšnje alineje.

Kako poročati?

Štipenditorji morajo poročati preko posebne spletne aplikacije. Za prijavo v aplikacijo mora imeti zaposleni ustrezen certifikat pravne osebe (digitalno potrdilo), ki ga je izdal kateri od pristojnih organov. Preko aplikacije je nato možno oddati tudi pooblastilo drugi pravni osebi za oddajo podatkov (na primer kadrovski servis, računovodsko podjetje ali podobno). Stranke, ki ne razpolagajo z digitalnim potrdilom za pravne osebe in želijo za poročanje o štipendijah pooblastiti drugo pravno osebo, ki ima kvalificirano digitalno potrdilo, lahko oddajo pooblastilo po pošti. Stranka lahko pooblastilo pripravi sama ali uporabi vzorec pooblastila.

Vsa navodila o poročanju:
https://www.srips-rs.si/sl/stipendije/porocanje

Deli s prijatelji