Pomembnejše spremembe in dopolnitve Zakona o dvk od dohodka pravnih oseb

Spremembe so bile sprejete z novelama ZDDPO-2H. Novela ZDDPO-2H prinaša predvsem naslednje spremembe in dopolnitve:

  • postopno se znižuje davčna stopnja na 15 % do leta 2015. Za leto 2012 se davek plačuje po stopnji 18 %, za leto 2013 17% in 16 % za leto 2014;
  • preoblikuje olajšava za investiranje tako, da se poveča odstotek olajšave na 40 % investiranega zneska v opremo in neopredmetena sredstva in odpravi omejitev absolutnega zneska olajšave;
  • povečuje splošna davčna olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj na 100 % zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj in ukinja dodatna regijska olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj na manj razvitih območjih države;
  • uvaja institut izključevanja olajšave za investiranje ter olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj po tem zakonu.

Deli s prijatelji