Storitev obračuna plač predstavlja zaokroženo celoto znotraj računovodstva podjetja in jo je zato možno z lahkoto prenesti na zunanjega izvajalca. Obračun plač namreč zahteva  specifična znanja in veščine, kar pomeni zagotovitev ustrezno kvalificiranega kadra, nenehno dodatno izobraževanje. Lasten obračun plač zahteva tudi nakup programske opreme in vzdrževanje le-te ter seveda veliko porabo časa lastne delovne sile.

Naš računovodski servis ima dolgoletne izkušnje na področju obračuna plač, obračune pripravljamo za različne dejavnosti. Obračun plač izvajamo tako za stranke, ki imajo pri nas računovodstvo, kot za stranke z lastnim računovodstvom, ki se odločijo za zunanjega partnerja pri obračunu plač.

Pridobljene imamo tudi izkušnje pri obračunu plač tako v gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju.

Svojim strankam lahko ponudimo podporo v celotnem postopku zaposlovanja, od sklenitve do prenehanja pogodbe o zaposlitvi in imamo znanje iz delovnopravne zakonodaje.

Vsebinsko obračun plač zajema naslednja opravila:

 • obračun plač in izdelava plačilnih list
 • izdelava plačilnih nalogov z uvozom v e-bančništvo
 • izdelava vseh obrazcev za zunanje poročanje (FURS, AJPES, ZPIZ, ZZZD)
 • priprava plačilnih list za pošiljanje po e pošti
 • priprava temeljnice za knjiženje v glavno knjigo (obstaja tudi možnost prenosa z datoteko in uvoz v glavno knjigo)
 • na željo naročnika se lahko pripravljajo tudi dodatni izpisi, pripravijo analize v poljubni obliki (npr. v pdf, xls formatu)
 • obveščanje o novostih na področju delovne zakonodaje

Storitev obračuna plač zajema predvsem naslednje obračune:

 • obračun plač, regres, jubilejnih nagrad, odpravnin
 • obračun podjemnih, avtorskih pogodb, nagrad za vajence,  poslovodenje
 • vodenje kadrovskih evidenc (prijave, odjave, pogodbe o zaposlitvi, vročanje dokumentov)
 • delovnopravno informiranje in druge storitve…

Zunanji obračun plač lahko zagotovi zlasti zmanjšanje stroškov podjetja, zato ker:

 • mesečni strošek je fiksen fiksen in vnaprej znan
 • odpadejo dodatni stroški izobraževanj in spremljanja zakonodaje
 • odpade nakup programske opreme in vzdrževanje le-te
 • nižji stroški notranje administracije

Obračun plač pomeni za naročnika dolgoročno prihranek denarja, zagotovljena pa mu je popolna varnost in tajnost podatkov v zvezi plačami. Zagotavljamo vam prenos podatkov v elektronski obliki (plačilnih list, datotek za uvoz na elektronsko bančništvo…). Naša storitev obračun plač je stroškovno ugodna rešitev za podjetja vseh velikosti, saj se dogovori fiksna cena na obračun.

Odločitev za zunanji obračun plač je odločitev za racionalizacijo stroškov in zagotovitev popolne tajnosti podatkov o plačah vaših zaposlenih.