Varstvo osebnih podatkov (GDPR) od 25. maja 2018 dalje

S 25.5.2018 začne veljati Splošna uredba o varstvu podatkov, bolj znana po kratici GDPR (General Data Protection Regulation). Uredba posega v vaše odgovornosti na področju upravljanja osebnih podatkov vaših zaposlenih, kupcev, dobaviteljev itd.

Najpogosteje nastopate v vlogi lastnika oz. upravljalca osebnih podatkov, včasih tudi kot obdelovalec osebnih podatkov.

Po novi zakonodaji bodo morali biti jasno definirani odnosi med upravljavci ter obdelovalci, kot so računovodski servisi, IT-ponudniki in ponudniki ERP-sistemov.

Zakonodaja od upravljalcev zbirk osebnih podatkov zahteva, da vzpostavijo celovit sistem varovanja osebnih podatkov, ki vključuje:

  • vpeljavo fizičnih, organizacijskih in tehničnih postopkov in ukrepov za varovanje integritete, zaupnosti in sledljivosti vseh obdelav osebnih podatkov,
  • izdelavo tehnične in pravne dokumentacije za varovanje osebnih podatkov,
  • spremljanje stanja na področju varovanja osebnih podatkov in periodično osveževanje sistema varovanja in dokumentacije.

Zakonodaja od upravljalcev osebnih podatkov konkretno zahteva predvsem izdelavo obveznih:

  • katalogov zbirk osebnih podatkov (26.člen ZVOP-1, za vsako kategorijo podatkov posebej),
  • pravilnika in operacijskega predpisa o varstvu osebnih podatkov (25. člen ZVOP-1) ter
  • pogodb o procesiranju osebnih podatkov z vsakim pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov (11. člen ZVOP-1).

Več infomacij najdete na spletni strani Informacijskega pooblaščenca.

Vzorci evidenc/pravilnika/pogodbe.

Nikakor ne kopirajte kar tako vzorcev pravilnikov, če nekaterih varnostnih ukrepov sploh ne uporabljate. Raje opišite, kaj imate in zaposlene seznanite z določbami pravilnika (lahko podpišejo tudi izjavo o seznanjenosti). Če ste resno in odgovorno podjetje, potem je prav, da imate v internih aktih postavljena pravila, kako ščitite osebne podatke pred izgubo, nepooblaščenim dostopom in drugimi zlorabami.

Najpogostejša vprašanja in odgovori.

Vir: IP

 

Deli s prijatelji