Dnevnice za tujino po 1.1.2020

1.1.2020 je pričela veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki določa nove višine dnevnic.

Dnevnice so namenjene povračilu stroškov prehrane na službeni poti, višina pa je odvisna od države/mesta službene poti, trajanja službene poti in zagotovljenih obrokov prehrane. V primeru, da delavec na enem potovanju obišče več držav, se dnevnice obračuna po posameznih državah, pri čemer število obračunanih dnevnic ne sme presegati števila dnevnic glede na skupno trajanje službenega potovanja.

Dnevnice, ki veljajo za državo, v katero se službeno potuje, se obračunajo za celoten čas trajanja službenega potovanja, ki se izračuna v urah od datuma in ure začetka potovanja do datuma in ure, ko se službeno potovanje zaključi. Na tej podlagi se najprej ugotovi število celih dnevnic za vsakih 24 ur potovanja, za preostanek ur pa se dnevnica izračuna na naslednji način:

  • če traja potovanja nad 14 ur do 24 ur, se obračuna cela dnevnica (trije obroki);
  • če traja potovanje nad 8 ur do 14 ur, se obračuna 75% dnevnice (dva obroka);
  • če traja potovanje nad 6 do 8 ur, se obračuna 25% dnevnice (en obrok).

V kolikor je na službeni poti delavcu zagotovljena brezplačna prehrana v celoti, se zaposlenemu za pokritje morebitnih drugih stroškov obračuna 20% pripadajoče dnevnice. Če so na službeni poti delavcu brezplačno zagotovljeni le posamezni obroki velja:

  • pri odsotnosti nad 14 do 24 ur se za brezplačni zajtrk odšteje 10%, za brezplačno kosilo ali večerjo 35%;
  • pri odsotnosti nad 8 do 14 ur se za brezplačni zajtrk odšteje 15%, za brezplačno kosilo ali večerjo pa 40%.

Za službena potovanja v letu 2020 bo potrebno upoštevati novo višino dnevnic, pri čemer ne gre pozabiti, da gre le za prehodno določbo in bo potrebno od leta 2021 dalje obračunavati višje zneske. V preglednici navajamo zneske dnevnic za izbrane države/mesto glede na posamezno leto opravljene službene poti, celoten seznam držav/mest z zneski dnevnic pa najdete linku: https://www.uradni-list.si/files/RS_-2019-076-03317-OB~P001-0000.PDF

Povzeto po: https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/nova-visina-dnevnic-za-sluzbena-potovanja-v-tujino-5e1746ed2114e0367898955b

 

                                                       

Deli s prijatelji