Najpogostejša vprašanja glede letnega popisa

Z letnim popisom sredstev in njihovih obveznosti zasebnik in pravna oseba ugotovita dejansko stanje svojega premoženja (sredstev) in obveznosti, ki izvirajo iz njega. Višina ugotovljenega stanja lahko bistveno vpliva na podatke v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida in nenazadnje na višino davčne obveznosti, zato ni vseeno, kako je opravljen.

Na spletni strani DURS so objavili podrobna odgovore na ugotovljene dileme pri izvajanju letnega popisa sredstev in obveznosti.  

Deli s prijatelji