Prijava najemnikov geodetski upravi (GURS)

Prvi rok za poročanje geodetski upravi (Gurs) je 15. avgust

Z julijem je začela veljati nova zakonska ureditev, po kateri morajo lastniki nepremičnin poročati o kupo-prodajnih in najemnih pravnih poslih. Kaj to pomeni za vašo nepremičnino?

Po novem so poleg Davčne uprave (Durs), ki mora poročati o kupo-prodajnih poslih z nepremičninami, za katere je bil obračunan davek na promet z nepremičninami (DPN), zavezani k poročanju še prodajalci za kupo-prodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (DDV), in najemodajalci. Zbrali smo najpogostejša vprašanja z odgovori o novostih, ki jih je pripravil Gurs.

 

Kaj je po novem treba poročati Gursu?

Poslati je treba podatke o sklenjenih nepremičninskih kupo-prodajnih in najemnih pravnih poslih.

Kupo-prodajni posli: prodaja stavb, delov stavb in parcel, dajanje stavb, delov stavb in parcel v finančni najem (lizing) in sprememba izteka ali predčasna prekinitev lizinga; ustanovitev ali prenos stavbne pravice.

Najemni posli: oddaja stavb in delov stavb ali njihovih delov in sprememba najemnine ali trajanja najema.

Kdo mora poročati?

Durs mora Gursu poročati o kupo-prodajnih poslih, za katere je prejel napoved za odmero DPN. Prodajalec, ki je zavezanec za DDV, mora poročati o poslih z nepremičninami, za katere je pri prodaji obračunal DDV. Lizingodajalec pa za posle z nepremičninami, za katere je pri sklenitvi pogodbe o lizingu obračunal DDV, in pri spremembi datuma izteka lizinga ali odpovedi pogodbe.

O najemnih poslih mora poročati najemodajalec, upravljavec stavbe v lasti države in upravnik večstanovanjske ali poslovne stavbe za dele stavb v skupni lasti etažnih lastnikov.

Kdaj je treba poročati Gursu?

Prvi rok je 15. avgust 2013 za tekoče posle, sklenjene po 1. juliju 2013. Sicer je za posle, ki so sklenjeni med mesecem, treba Gursu poročati najpozneje do 15. v naslednjem mesecu. Torej, če septembra prodate ali oddate v najem nepremičnino, morate to Gursu sporočiti do 15. oktobra.

Kaj pa za pogodbe, sklenjene pred 1. julijem 2013?

Za najemne in lizinške pogodbe, ki so 1. julija 2013 še trajale, je rok za prijavo Gursu 15. december.

Kako sporočim podatke?

Pravne osebe in espeji: poročanje je možno samo prek spletne aplikacije za poročanje (ETN), ki bo dostopna od danes na spletnih straneh Gursa ( https://prostor-s.gov.si/ETN3 ). Za dostop in uporabo se je treba registrirati s kvalificiranim digitalnim potrdilom (SICEN-CA, HALCOM CA, POŠTA®CA…).

Fizične osebe: morajo poročati le o oddajanju stavb, delov stavb in njihovih delov ter o morebitnih spremembah najemnine ali trajanja najema. Poročanje je možno prek aplikacije ETN, lahko pa naložite ali natisnete obrazec in ga pošljete po elektronski ali navadni pošti na Gurs ( http://bit.ly/125fQIo ) oziroma obrazec dobite na Gursu.

Kakšne so kazni, če tega ne storim?

Če posameznik v predpisanem roku Gursu ne sporoči podatkov, mu grozi globa od 200 do 1.200 evrov. Za pravne osebe ali espeje je globa od tisoč do 10 tisoč evrov.

Ali lahko sosed vidi, po kakšni ceni oddajam stanovanje?

Da. Sicer podatki o lastnikih nepremičnin še vedno ostajajo zaupni, vendar bo lahko vsak pogledal za določeno stavbo ali stanovanje, po kakšni ceni ga lastnik oddaja oziroma ga je prodal.

Kateri obrazci so se še spremenili s 1. julijem?

Zaradi nove ureditve poročanja se je spremenil tudi obrazec napovedi za odmero DPN. Dostopen je na spletni strani ( http://bit.ly/1aG6bQP ) in straneh Dursa.

Kako bo na poročanje o najemu vplival davek na nepremičnine?

Po predlogu zakona se oddano stanovanje obdavčuje po 0,15-odstotni stopnji, prazno stanovanje pa po 0,45-odstotni stopnji. Kot smo pred nedavnim izračunali na Financah, bi lastnik 60 kvadratnih metrov velikega stanovanja v Ljubljani, vrednega 135 tisoč evrov, ki ga legalno oddaja po 400 evrov na mesec, plačal 202,50 evra davka na nepremičnine ter 1.080 evrov davka od dohodka iz oddajanja, torej skupaj skoraj 1.300 evrov davščin. Če pa bi zatrjeval, da je stanovanje prazno, bi plačal 607,50 evra davka na nepremičnine, ne pa tudi davka od najemnine, kar je sicer utaja davka.

Vir: Finance, 5.7.2013,  št.128

Deli s prijatelji