Obvezno članstvo v obrtni zbornici ukinjeno

Obrtni zakon, ki s koncem oktobra odpravlja obvezno članstvo v obrtni zbornici, velja od 27. aprila. Do konca julija mora biti sprejeta uredba o obrtnih dejavnostih. Ta bo prečistila seznam dejavnosti, za katere je potrebno obrtno dovoljenje, ta hip je teh dejavnosti 64, v uredbi jih bo ostalo 22, predvsem takih, kjer bi lahko prišlo do ogrožanja zdravja ali življenja.

Do konca junija mora biti sprejet zakon o spodbujanju razvoja turizma, do konca septembra pa zakon o gradnji objektov. Oba bosta podjetnikom olajšala posel.

1. Prihodnji frizerji, kozmetičarke, mehaniki …, počakajte dva meseca, prihranili boste 111 evrov

Ste se »šravfanja« avtomobilov naučili v domači garaži in bi najeli delavnico ter se poizkusili na trgu? Od konca julija ne boste več potrebovali avtoservisne tehniške šole in obrtnega dovoljenja.

2. Pri obrti bo štela tudi neformalna izobrazba

Za 22 poklicev, kjer bo še zmeraj potrebno obrtno dovoljenje, bo uredba o obrtnih dejavnostih uvedla milejši pogoj – namesto formalne izobrazbe bodo štele izkušnje, ki si jih je nekdo pridobil v neformalnem izobraževanju. Namesto triletnega šolanja bo kandidat lahko šel skozi nacionalno poklicno kvalifikacijo, kar zanj pomeni prihranek časa in denarja.

 3. Za izdelavo umetnega cvetja, keramike, poslikave panjskih končnic … ne potrebujete več obrtnega dovoljenja, lahko pa si pridobite certifikat

Od 27. aprila za domačo ali umetnostno obrt ne potrebujete več obrtnega dovoljenja. Toda pozor, obrtni zakon uvaja izdajo neobveznega certifikata kakovosti, s katerim bo obrtno-podjetniška zbornica potrdila, da je neki izdelek mogoče poimenovati kot predmet domače obrti. Recimo oglje za žar.

 4. Gradbinci, optiki, dimnikarji, pozor! Niste več obrtniki

Ker nad gradbeništvom bedi inženirska zbornica, optiki se morajo vpisati v register specializiranih prodajaln, za dimnikarje pa za zdaj veljajo še koncesije. Po uveljavitvi uredbe to ne bodo več obrtne dejavnosti. Področje dimnikarstva sicer potrebuje celostno deregulacijo.

 5. Ponudniki turističnih sob, do konca leta odprava obvezne prijave gostov na policiji

Po napovedih bo 1. januarja 2014 zaživel projekt enotne vstopne točke za potrebe poročanja nastanitvenih obratov. Centralni organ za poročanje bo AJPES, ki bo sprejemal podatke, preostali subjekti pa jih bodo odjemali glede na svoje potrebe. V okviru projekta se bo oblikoval register namestitvenih enot, pravijo na MPJU, prijava gostov na policijo v 12 urah, kot jo poznamo zdaj, bo odpravljena.

6. Izpit za turističnega vodnika bo lahko opravil vsak, odpravljena samovolja županov

Po veljavni zakonodaji lahko izpit za turističnega vodnika opravlja le nekdo s peto ali višjo stopnjo izobrazbe. Po novem izobrazba ni več pogoj za opravljanje izpita (recimo nekdo, ki se je izobraževal v Avstraliji, je moral nostrificirati izobrazbo), po zdajšnji zakonodaji pa je lahko vsaka občina predpisovala specifična znanja za opravljanje turističnega vodnika na njenem ozemlju. Tako turistični vodnik po Ljubljani ni imel znanj za primestne občine ali Obalo.

 7. Za spletno prodajo turističnih aranžmajev ne boste potrebovali poslovnega prostora

Podjetja, ki prek spleta prodajajo turistične aranžmaje, ne bodo več potrebovala fizičnega (poslovnega) prostora. Prihranili boste pri nakupu ali najemu.

8. Odprava licence za odpravljanje turistične dejavnosti

Izvajalci turističnih dejavnosti morajo pridobiti licenco, sestavni deli licence pa so: status in registracija, poslovni prostor, nekaznovanost nosilca dejavnosti in ustrezna izobrazba nosilca dejavnosti. Licence je treba obnavljati, kar podjetjem prinaša nepotrebne stroške. Po prenovi sistema bi se izvajalci zgolj vpisali v register.

 9. Odprava dvojnega zavarovanja odgovornosti pri ponujanju turističnih aranžmajev bo znižala stroške

V postopku pridobivanja licence za opravljanje dejavnosti organiziranje turističnih aranžmajev mora prosilec imeti sklenjeno zavarovalno polico za povrnitev škode in bančno garancijo za primer insolventnosti. Novi zakon predvideva enotno zavarovanje, kar bo ponudnikom znižalo stroške.

 10. Arhitekti in inženirji, konec je obveznega članstva v zbornici

Sprememba zakona o gradnji objektov predvideva prostovoljno članstvo v Inženirski zbornici Slovenije ter Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Zakon predvideva znižanje pristojbin za izpite in licence.

 11. Domači arhitekti boste izenačeni s tujimi

Pri tujih arhitektih, ki želijo delati na slovenskem trgu, se preverja zgolj izobrazba, slovenski arhitekti morajo opraviti tudi strokovni izpit pri ZAPS. Novela zakona bo izenačila tuje in domače arhitekte, strokovni izpit bo konkurenčna prednost.

Več na http://www.finance.si/8340794/Pozor-dobra-novica-po-dopustih-prihaja-lib...

Vir: Finance 98/2013, 23.5.2013

Deli s prijatelji