Vloga za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2012

1. Kdo naj izpolni vlogo?
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti.

2. Do kdaj je potrebno oddati vlogo?
Vlogo je potrebno oddati najpozneje do 5. 2. 2013, saj vlog, ki bodo oddane pozneje, davčni organ pri sestavi informativnega izračuna za leto 2012 ne bo mogel upoštevati.

3. Na koliko zavezancev se nanaša ta vloga?
Po izkušnjah iz preteklih let se vloga nanaša na okoli 200.000 zavezancev za dohodnino.

4. Zakaj je potrebno oddati vlogo?
Davčni organ bo zavezancem posredoval informativni izračun dohodnine, ki se bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine. Na ta način bodo zavezanci razbremenjeni vlaganja dohodninskih napovedi.
Davčni organ bo informativni izračun dohodnine sestavil na podlagi podatkov uradnih evidenc,s katerimi razpolaga davčna uprava, in podatkov iz obračunov davčnega odtegljaja ter vzdrževanih družinskih članih, ki so jih davčni upravi posredovali izplačevalci dohodkov. Informativni izračun bodo zavezanci prejeli najpozneje do 15. 6. 2013. V kolikor zavezanec med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) ni uveljavljal posebne olajšave za vzdrževane družinske člane ali pa sedaj želi način uveljavljanja spremeniti, lahko vloži vlogo. S tem si bo zagotovil (seveda le, če bo vlogo oddal pravočasno), da bo davčni organ že pri sestavi informativnega izračuna upošteval pravilne podatke o vzdrževanih družinskih članih in mu zaradi tega razloga ne bo potrebno vložiti ugovora zoper informativni izračun.

5. Kakšne bodo posledice, če vloge ne oddam?
Če vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane omenjeni zavezanci ne bodo oddali pravočasno (do 5. 2. 2013), bo informativni izračun sestavljen na podlagi podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki so jih davčni upravi do 31. 12. 2012 posredovali izplačevalci dohodkov. Zavezanci, ki se s takim informativnim izračunom ne bodo strinjali, bodo morali na davčni urad po prejemu informativnega izračuna poslati ugovor.

6. Kaj pridobim, če oddam vlogo?
Če bo davčni organ do 6. 2. 2013 prejel vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske, bo lahko s pridobljenimi podatki davčnemu zavezancu izdal korekten informativni izračun dohodnine. Temu zavezancu tako ne bo potrebno dajati ugovora zoper informativni izračun. Na ta način mu bo dohodnina za leto 2011 odmerjena veliko prej, kot sicer.

7. Kje je dostopen obrazec?
Obrazec je dostopen na vseh davčnih uradih in izpostavah, lahko pa se ga natisne tudi s spletne strani Davčne uprave RS. Vlogo je mogoče oddati tudi prek sistema eDavki.

Vir: DURS

 
Priponka: 

Deli s prijatelji