Spremembe zakonodaje na področju DDV

V Uradnem listu RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G). Po daljšem časovnem obdobju gre za obsežnejše spremembe določil ZDDV-1. Ena izmed sprememb je povečanje praga za vstop v sistem DDV, saj se prag obdavčljivega letnega prometa za male zavezance iz zneska 25.000 evrov  zvišuje na 50.000 evrov, kar mora sicer potrditi še EU.

Zakon določa tudi enakovredno obravnavo papirnatih in elektronskih računov ter spreminja pravila za izdajo računov.

Spremembe se dotikajo še naslednjih področij:

  • kraja opravljanja storitev,
  • pravila o nastanku obveznosti obračuna DDV pri transakcijah znotraj unije,
  • popravek odbitka DDV na podlagi določitve davčnega organa,
  • pravila za izdajanje računov,
  • pravila za hrambo računov,
  • popravljanje napak v obračunu DDV in naknadna predložitev obračuna DDV,
  • posebna ureditev za male davčne zavezance,
  • posebna ureditev po plačani realizaciji (zvišanja praga obdavčljivega prometa za vstop v sistem DDV),
  • posebno pravilo glede kraja opravljanja storitev pri dajanju prevoznih sredstev in čolnov, namenjenih za razvedrilo, v dolgoročni najem osebi, ki ni davčni zavezanec.

 

Potencialne spremembe ZDDV-1 v povezavi s spremembami DDV stopenj sprejeta novela ne vsebuje.

Deli s prijatelji