Podlaga za zavarovanje 040

Lastniki enoosebnih družb
Vsem lastnikom enoosebnih družb, ki imajo že sedaj podlago za zavarovanje 040 in so vstopili v zavarovanje pred letom 2011, bo zavod uskladitev zavarovalnih podlag uredil sam – avtomatsko bodo podlago 040 razširili oz. razdelili na 040 in 112.

Vsi lastniki, ki pa imajo vpisano podlago za zavarovanje 001, pa morajo nakasneje do 31.12.2011 na zavodu za zdravstveno zavarovanje sami urediti svoje zavarovanje. Zavarovali vas bodo na podlago 040 in, v kolikor boste to zahtevali, tudi na podlago 112.

Najpomembnejše spremembe za lastnike enoosebnih družb in zavodov so:

zavezanec za zavarovanje ni več družba, ampak fizična oseba
obrazce za prispevke (OPSVL) morate na e-davke oddajati sami (ali pooblastite vaš računovodski servis), sami pa boste morali tudi nakazovati prispevke za obvezna socialna zavarovanja iz svojih TRR.
iz podjetja si ne morete več izplačevati plače ampak lahko s podjetjem sklenete pogodbo o poslovodenju in dohodke prejemate na podlagi le-te.
višine prispevkov se bo po zakonu določala glede na bruto dohodek, prejet za vodenje poslovnega subjekta, ki so bili izplačani v preteklem letu.

Lastniki večosebnih družb 

Tudi lastniki večosebnih družb morate preveriti svoje M-1 obrazce, saj obstaja verjetnost, da so vas v preteklosti zavarovali na podlago 040. Poslovodje družbeniki večosebnih družb, ki so bili pred 1.1.2011 zavarovani na podlagi 040 bodo namreč ostali zavarovani enako kot doslej. Prenos zavarovanja za brezposelnost iz podlage 040 na 112 bo opravil ZZZS.

Poslovodja družbenik večosebne družbe se lahko zavaruje na podlagi 001 – s sklenjenim delovnim razmerjem ali pa na podlagi 040 – s civilnopravno sklenjeno pogodbo o poslovodenju.

Vir: Mladi podjetnik

S 1. 1. 2012 bo vse drugače! Kakšen odstotek mora direktor dati drugi osebi?

 Vprašanje: kakšen procent mora enoosebna družba – direktor dati drugi osebi, da bo zakonsko zadostovalo, da bi imel enak obračun, kot do sedaj. Kaj mora direktor storiti, da bi to realiziral (odvetnik, sodišče)?

Pravne podlage za spremembo oddaje prispevkov za poslovodno osebo v enoosebni družbi pravzaprav ni, ker se predpisi, ki urejajo prenos obveznosti iz družbe na družbenika niso uveljavili oziroma niso bili potrjeni (ZPIZ-2). Ker 180. Člen Zakona o urejanju trga dela še vedno velja, vsi lastniki osebnih podjetij in družb, še vedno ostanejo v zavarovanju pri družbah in se ne zavarujejo kot samozaposleni dokler sami ne naredijo odjave na zavodu za zdravstvo. Tako bo direktor še vedno prejemal plačo in se bo o izplačilu poročalo na REK-1 obrazcu.

V primeru, da se sprejmejo predpisi, ki bodo uredili spremembe ter poslovodje lastnike zavarujejo kot samozaposlene, bi bilo primerno urediti svoj status tako, da bi bila poslovodna oseba samo lastnik in ne tudi poslovodja. Ali pa poslovodja in ne tudi lastnik. V kolikor je sprememba lastništva v 1% lastniškega deleža, se podjetje spremeni iz enoosebne družbe v večosebno družbo, ker poslovodni osebi odreka po ZUTD obveznost zavarovanja za brezposelnost. Moja ideja je, da se lastniki poslovodne osebe v enoosebnih družbah dogovorimo in si izmenjamo poslovodne funkcije ter na tak način ohranimo pravico do plače. V vašem primeru se lastništvo prepiše na upokojenko in poslovodni osebi določi vse opravilne funkcije.

Obstoječi predpisi urejajo, da se lastnik poslovodja sam odloči ali bo prejemal plačo ali bo imel status samozaposlene osebe. Ta predpis ni bil spremenjen z Zakonom o urejanju trga dela (ZUTD), ker se ta zakon izključno nanaša samo na zavarovanje iz naslova brezposelnosti in ne tudi na ostale prispevke. Ugotavljam pa, da je v naši državi res nekaj hudo narobe, ker posega v pravice lastnikov poslovodij v zasebnih družbah, ki še kolikor toliko poslujejo in vzdržujejo gospodarstvo. RazuLastniki enoosebnih družb

Vsem lastnikom enoosebnih družb, ki imajo že sedaj podlago za zavarovanje 040 in so vstopili v zavarovanje pred letom 2011, bo zavod uskladitev zavarovalnih podlag uredil sam – avtomatsko bodo podlago 040 razširili oz. razdelili na 040 in 112.

Vsi lastniki, ki pa imajo vpisano podlago za zavarovanje 001, pa morajo nakasneje do 31.12.2011 na zavodu za zdravstveno zavarovanje sami urediti svoje zavarovanje. Zavarovali vas bodo na podlago 040 in, v kolikor boste to zahtevali, tudi na podlago 112.

Najpomembnejše spremembe za lastnike enoosebnih družb in zavodov so:

zavezanec za zavarovanje ni več družba, ampak fizična oseba

obrazce za prispevke (OPSVL) morate na e-davke oddajati sami (ali pooblastite vaš računovodski servis), sami pa boste morali tudi nakazovati prispevke za obvezna socialna zavarovanja iz svojih TRR.

iz podjetja si ne morete več izplačevati plače ampak lahko s podjetjem sklenete pogodbo o poslovodenju in dohodke prejemate na podlagi le-te.

višine prispevkov se bo po zakonu določala glede na bruto dohodek, prejet za vodenje poslovnega subjekta, ki so bili izplačani v preteklem letu.

Lastniki večosebnih družb

Tudi lastniki večosebnih družb morate preveriti svoje M-1 obrazce, saj obstaja verjetnost, da so vas v preteklosti zavarovali na podlago 040. Poslovodje družbeniki večosebnih družb, ki so bili pred 1.1.2011 zavarovani na podlagi 040 bodo namreč ostali zavarovani enako kot doslej. Prenos zavarovanja za brezposelnost iz podlage 040 na 112 bo opravil ZZZS.

Poslovodja družbenik večosebne družbe se lahko zavaruje na podlagi 001 – s sklenjenim delovnim razmerjem ali pa na podlagi 040 – s civilnopravno sklenjeno pogodbo o poslovodenju.

Vir: Mladi podjetnik

S 1. 1. 2012 bo vse drugače! Kakšen odstotek mora direktor dati drugi osebi?

Vprašanje: kakšen procent mora enoosebna družba – direktor dati drugi osebi, da bo zakonsko zadostovalo, da bi imel enak obračun, kot do sedaj. Kaj mora direktor storiti, da bi to realiziral (odvetnik, sodišče)?

Pravne podlage za spremembo oddaje prispevkov za poslovodno osebo v enoosebni družbi pravzaprav ni, ker se predpisi, ki urejajo prenos obveznosti iz družbe na družbenika niso uveljavili oziroma niso bili potrjeni (ZPIZ-2). Ker 180. Člen Zakona o urejanju trga dela še vedno velja, vsi lastniki osebnih podjetij in družb, še vedno ostanejo v zavarovanju pri družbah in se ne zavarujejo kot samozaposleni dokler sami ne naredijo odjave na zavodu za zdravstvo. Tako bo direktor še vedno prejemal plačo in se bo o izplačilu poročalo na REK-1 obrazcu.

V primeru, da se sprejmejo predpisi, ki bodo uredili spremembe ter poslovodje lastnike zavarujejo kot samozaposlene, bi bilo primerno urediti svoj status tako, da bi bila poslovodna oseba samo lastnik in ne tudi poslovodja. Ali pa poslovodja in ne tudi lastnik. V kolikor je sprememba lastništva v 1% lastniškega deleža, se podjetje spremeni iz enoosebne družbe v večosebno družbo, ker poslovodni osebi odreka po ZUTD obveznost zavarovanja za brezposelnost. Moja ideja je, da se lastniki poslovodne osebe v enoosebnih družbah dogovorimo in si izmenjamo poslovodne funkcije ter na tak način ohranimo pravico do plače. V vašem primeru se lastništvo prepiše na upokojenko in poslovodni osebi določi vse opravilne funkcije.

Obstoječi predpisi urejajo, da se lastnik poslovodja sam odloči ali bo prejemal plačo ali bo imel status samozaposlene osebe. Ta predpis ni bil spremenjen z Zakonom o urejanju trga dela (ZUTD), ker se ta zakon izključno nanaša samo na zavarovanje iz naslova brezposelnosti in ne tudi na ostale prispevke. Ugotavljam pa, da je v naši državi res nekaj hudo narobe, ker posega v pravice lastnikov poslovodij v zasebnih družbah, ki še kolikor toliko poslujejo in vzdržujejo gospodarstvo. Razumljivo je, da za svoje delo želijo prejemati redno mesečno plačo in ne kakšnih drugih oblik izplačila.

Vir: Verlag Dashöfer

Deli s prijatelji