Namenitev dela dohodnine za donacije

Vsak zaposleni lahko posameznemu upravičencu (najpogosteje društvu) nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Vloga je priložena temu dopisu.

Pomembno pri tem je, da zaposleni zato ne plača nič več dohodnine, namenjen del dohodnine pa predstavlja upravičencem vir prihodka (npr. 0,5% dohodnine ne gre v proračun ampak se nakaže na račun humanitarnega društva X).

Deli s prijatelji