Do nižjih stroškov z zunanjim obračunom plač

Zunanji obračun plač lahko zagotovi zlasti zmanjšanje stroškov podjetja, zato ker:

  • mesečni strošek je fiksen
    in vnaprej znan
  • ni dodatnih stroškov izobraževanja in spremljanja zakonodaje
  • ni potreben nakup programske opreme in vzdrževanje le-te
  • nižji stroški notranje administracije

Obračun plač pomeni za naročnika dolgoročno prihranek denarja, zagotovljena pa mu je popolna varnost in tajnost podatkov v zvezi plačami. Zagotavljamo vam prenos podatkov v elektronski obliki (plačilnih list, datotek za uvoz na elektronsko bančništvo…).